ცხელი ხაზი
ონლაინ დახმარება
მოგვწერეთ

მოკლედ

  • 22/07/2020 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეესტრი
  • 21/07/2020 საქართველოში რეგისტრირებული ვეტპრეპარატების რეესტრი
  • 11/06/2020 ვეტერინარული და ცხოველთა ჭერის რეესტრი
  • 02/06/2020 რეკომენდაციები ღია და დახურული ტიპის საზოგადოებრივი კვების...
  • 21/04/2020 სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საზღვარგარეთ ინსპექტირებული...
  • 07/04/2020 რეკომენდაციები აგრარული ბაზრებისთვის