ცხელი ხაზი
ონლაინ დახმარება
მოგვწერეთ

მოკლედ

  • 25/05/2020 საქართველოში რეგისტრირებული ვეტპრეპარატების რეესტრი
  • 21/05/2020 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეესტრი
  • 21/04/2020 სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საზღვარგარეთ ინსპექტირებული...
  • 10/04/2020 ვეტერინარული და ცხოველთა ჭერის რეესტრი
  • 07/04/2020 რეკომენდაციები აგრარული ბაზრებისთვის
  • 20/03/2020 ბრძანება - ჩამონათვალი ობიექტებისა, რომლებიც ფუნქციონირებას...