სააგენტოს უფროსი

ზურაბ ჩეკურაშვილი 

დაიბადა 1957 წლის  26 დეკემბერს.

 

განათლება

1983 წელს დაამთავრა ვ. დოკუჩაევის სახელობის ნიადაგმცოდნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის  ასპირანტურა (მოსკოვი, რუსეთი);

1979 წელს - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფი-ნიადაგმცოდნე.

 

სამუშაო გამოცდილება

2016 წლის 8 აპრილიდან სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი

2014 წლის 28 ნოემბერიდან 2016 წლის 8 აპრილამდე  -სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი

2012 წლის 8 ნოემბრიდან - სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი

2012 წლის 8 ნოემბრამდე - UNFAO/ENPARD-ს საქართველოს წარმომადგენელი/ექსპერტი (სოფლის მეურნეობის, სასოფლო ტერიტორიებისა და სურსათის უვნებლობის მდგომარეობის კვლევა და ანალიზი; პრიორიტეტული  მიმართულებების განსაზღვრა და რეკომენდაციების შემუშავება);

2010-2012 წ. წ. - სოფლის მეურნეობის კომპონენტის უფროსის მოადგილე;

06.2010-10.2010 წ. წ. - CNFA-Georgia, MCC/MCG – ADA Georgia - კონსულტანტი;

03.2010-05.2010 წ. წ. - CNFA-Georgia USAID – AMP, Georgia - კონსულტანტი;

10.2008-12.2009 წ. წ. - CNFA-Georgia USAID-GARRP, Georgia - აღმასრულებელი დირექტორი;

06.2006-09.2008 წ. წ.  - CNFA-Georgia MCC/MCG, ADA, Georgia - სამეწარმეო ინიციატივების კომპონენტის დირექტორი;

02.2001-05.2006 წ. წ.  - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - ევროინტეგრაციისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი;

საქართველოს მინერალური წყლების, ლუდის და უალკოჰოლო სასმელების მარეგულირებელი დეპარტამენტის თავმჯდომარე;

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

1993-2000 წ. წ. - ,,Claristina LTD არგენტა“ - სამეწარმეო ინიციატივების კომპონენტის დირექტორი;

1988-1992 წ. წ. - კუბის მელიორაციისა და მიწის რესურსების მართვის სამინისტრო - ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი  (კუბა, პროვინცია მატანზასი), სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და წყლის რესურსების მართვისა და მელიორაციის პროექტი;

1984-1988 წ. წ. - სამეცნიერო-ტექნიკური ინსტიტუტი - “სოიუზგიპროვოდხოზი” (რუსეთი, მოსკოვი), ექსპედიციის ხელმძღვანელი - “ციმბირის მდინარეების – ობი, ირტიში, ტობოლის წყლების შუა აზიაში გადაგდების” პროექტი;

1981- 1983 წ. წ. - ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ნიადაგებისა და ბიოლოგიის ფაკულტეტის მკვლევარი და ლექტორი;

1980-1983  წ. წ. - ვ. დოკუჩაევის სახელობის ნიადაგმცოდნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (მოსკოვი, რუსეთი), ასპირანტი;

1979-1980  წ. წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია - ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

 

ტრენინგები და სემინარები

  • Center for Food, Rural development and the Environment (ZEL) of the German Foundation for International Development (DSE) - “Food and Nutrition Security” Programmes – Feldafing, Federal Republic of Germany, 2002;
  • Center for Training and Consultancy (CTC). “Project Cycle Management”, Tbilisi, Georgia, 2002-2003;
  • United Nations (UNHCR and UNSECOORD) - “Basic Security in the Field – Staff Safety, Health and Welfare”  (Tbilisi 2003);
  • United States Agency for International Development (USAID) - “International Food Safety and Quality Control System”(Michigan State University, 2004);
  • United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) - “Training Course on Technology Foresight” (Prague, Czech Republic, 2004);
  • Academy of European Law (ERA) - “Recent Developments in European Food Law” (Trier, Germany, 2004).

 

   სრულყოფილად ფლობს რუსულ, ინგლისურ და ესპანურ ენებს.

   ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.