წამლობითი ღონისძიებები

მცენარეთა დაცვის საშუალებების ეფექტიანი და უსაფრთხო მოხმარების სახელმძღვანელო


2015 წლის ანგარიში   მცენარეთა დაცვის სფეროში  შესრულებული სამუშაოების შესახებ

განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნე ორგანიზმების და კოღოს საწინააღმდეგო ქიმიური წამლობები. ვრცლად


2014 წლის ანგარიში   მცენარეთა დაცვის სფეროში  შესრულებული სამუშაოების შესახებ

სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის “მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა” მიზანია ქვეყანაში ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, მწვანე საფარის დაცვა განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნებლებისაგან, მოსავლის შენარჩუნება და ზრდა, მისი ხარისხის გაუმჯობესება, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ვრცლად


2013 წლის ანგარიში   მცენარეთა დაცვის სფეროში  შესრულებული სამუშაოების შესახებ

სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის “მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა” მიზანია ქვეყანაში ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, მწვანე საფარის დაცვა განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნებლებისაგან, მოსავლის შენარჩუნება და ზრდა, მისი ხარისხის გაუმჯობესება, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ვრცლად