სახელმწიფო კონტროლის შედეგები

სახელმწიფო კონტროლი საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში (2019 წელი, სექტემბერი)


სახელმწიფო კონტროლი ზღვისპირა რეგიონებში (2019 წელი)


სახელმწიფო კონტროლი სკოლების კვების ბლოკებში (2019 წელი)


 2019 წლის 28 მარტს ჩატარებული საზკვების ობიექტების შემოწმების შედეგები


ზამთრის კურორტების სახელმწიფო კონტროლის შედეგები (სამცხე-ჯავახეთი) 2019 წელი


სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების სასადილოების 2018 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები


საქართველოს მასშტაბით საბავშვო ბაღების 2018 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები

დანართი 


2017 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები


2016 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები


2015 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები


2014 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები


2013 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები