ვაქცინაციის შედეგები

წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2016-2018 წლებში

 


 

ჯილეხის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2016-2018 წლებში

ჯილეხის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2012-2015 წლებში

 


 

თურქულის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2016-2018 წლებში

თურქულის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2012-2015 წლებში

 თხისა და ცხვრის ყვავილის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2016-2018 წლებში

თხისა და ცხვრის ყვავილის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2014-2015 წლებში

 


 

ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2016-2018 წლებში 

ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2014-2015 წლებში 

 


 

ყირიმ-კონგოს წინააღმდეგ ცხოველებისა და მათი სადგომების დამუშავების სტატისტიკა 2016-2018 წლებში 

ყირიმ-კონგოს წინააღმდეგ ცხოველებისა და მათი სადგომების დამუშავების სტატისტიკა 2014-2015 წლებში 

 ცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2016-2018 წლებში

ცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2013-2015 წლებში
ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2016-2018 წლებში

ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 2014-2015 წლებში
ტუბერკულოზზე ალერგიული მეთოდით გამოკვლეული მსხვილფეხა პირუტყვი 2017-2018 წლებში

 ცხოველთ იდენტიფიკაციის სტატისტიკა 2016-2018 წლებში

ცხოველთ იდენტიფიკაციის სტატისტიკა 2012-2015 წლებში