სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

ინფორმაცია ფერმერებისთვის

საინფორმაციო მასალები, სახელმძღვანელოები, ბროშურები და რეკომენდაციები ფერმერებისთვის

სასწავლო ვიდეო ბრუცელოზის შესახებ 

 

სასწავლო ვიდეო ჯილეხის შესახებ

 

სასწავლო ვიდეო ცოფის შესახებ

 

ცხოველური წარმოშობის სურსათთან დაკავშირებული პირის საქმიანობის რეგისტრაციის მოთხოვნების შესახებ

 

 

 

ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება მესაქონლეობის ფერმაში

 

 

 როგორ ვისარგებლოთ მერძეული ფურის საკვები ულუფის გამომთვლელი პროგრამა რაციოლით

 

 

როგორ შევიძინოთ საქონლის უვნებელი ხორცი

 

 

როგორ ააშენო მსხვილფეხა საქონლის ფერმა? უყურე ვიდეოს და გაიგე მეტი

 

 

ხელოვნური განაყოფიერება - მსხვილფეხა საქონლის ჯიშთა ხარისხობრივი გაუმჯობესების ეფექტური საშუალება