სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

მიმდინარე წელს პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფალსიფიკაციის ფაქტები არ გამოვლენილა

სურსათის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტების შემოწმებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 2024 წელს ქვეპროგრამის „მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა“ ფარგლებში შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ქ. თბილისში აღებულია 345 ნიმუში, მათ შორის, პესტიციდის 313 და აგროქიმიკატის 32 ნიმუში. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დარღვევა არცერთ ნიმუშში არ გამოვლენილა.  წლიური პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდა 380 სახელმწიფო კონტროლი, მათ შორის  310  გეგმური ინსპექტირება, 35 გეგმური ინსპექტირების გადამოწმება, 15 დოკუმენტური შემოწმება, ნიმუშები აღებულია 188 სარეალიზაციო ობიექტიდან.გამოვლინდა შემდეგი შეუსაბამობები: საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და აღიარების გარეშე, მარკირების წესისა და შეფუთვა-დაფასოების წესის დარღვევა, ვადაგასული და არარეგისტრირებული პრეპარატის რეალიზაცია და უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შეუსრულებლობა.სულ დაჯარიმდა 91 სარეალიზაციო ობიექტი.მიმდინარე წელს სურსათის ეროვნული სააგენტო პესტიციდისა და აგროქიმიკატის 500 ნიმუშის აღებას გეგმავს. არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული, გამოსაყენებლად უვარგისად მიჩნეული აგროქიმიკატი ან პესტიციდი სერიოზული ზიანის მომტანია როგორც სოფლის მეურნეობისათვის, ასევე ადამიანისა და გარემოსათვის. ხარისხიანი და უვნებელი მოსავლის მისაღებად მნიშვნელოვანია არაორგანიზებული რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთა, მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებისა და რეალიზაციის პირობების რეგულირება, სანიტარიული ნორმები და შენახვის პირობები, რასაც სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტი მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ახორციელებს. 

იხილეთ სრულად

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ცოფის შემთხვევა დაფიქსირდა

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიიღო შეტყობინება ჰიდროფობიის კლინიკური ნიშნებით ადამიანის გარდაცვალების შესახებ. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად, დადასტურდა ცოფის შემთხვევა.  ინფორმაციის მიღებისთანავე, სააგენტოს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის ინსპექტორებმა დაიწყეს მოკვლევა. დადგინდა, რომ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პაციენტის ოჯახს რამდენიმე თვის წინ ქუთაისიდან წამოყვანილი ჰყავდა ლეკვი, რომელიც მალევე ავად გახდა და დაუდგენელი დიაგნოზით მოკვდა, ძაღლის სიკვდილის შესახებ სააგენტოს ინფორმაცია არ მიუღია.ცოფის შემთხვევის დადასტურების შემდეგ, გამოვლენის კერებში ტარდება ამთვისებელი ცხოველების გადაუდებელი ვაქცინაცია. სააგენტოს რეკომენდაციით, დაწესდა საკარანტინო შეზღუდვები, რაც ქუჩაში და სხვა ადგილებში ცხოველების გაყვანის აკრძალვას გულისხმობს. საკარანტინო შეზღუდვები ცოფით დაავადების  ბოლო შემთხვევის გამოვლენიდან 30 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.შემთხვევა მოხდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჯოში, სადაც გასულ და მიმდინარე წელს ცოფი არ გამოვლენილა. ამ ეტაპზე  ოჯახს საკუთრებაში ჰყავს 4 მეძებარი ძაღლი და 7 კატა, რომლებსაც 2023-2024 წლებში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაუტარა ცოფის საწინააღმდეგო უფასო ვაქცინაცია.  ცოფი ვირუსული ზოონოზური ინფექციური დაავადებაა, რომლის დროს ზიანდება თავისა და ზურგის ტვინი. ადამიანსა და ცხოველში ცოფის კლინიკურად გამოვლინების შემთხვევაში შედეგი ყოველთვის ლეტალურად მთავრდება.ინფექციის გავრცელების ძირითადი წყაროა შინაური (ძაღლი, კატა) და გარეული (მელა, ტურა, მგელი და სხვა) ხორცისმჭამელი ცხოველი. ვირუსი დაავადებული ცხოველიდან გამოიყოფა ნერწყვის საშუალებით. ადამიანი და ცხოველი ინფიცირდება  ცოფით დაავადებული ცხოველის მიერ დაკბენის, დაკაწვრის და დადორბვლის შედეგად. დასნებოვნება ასევე შეიძლება მოხდეს პირის, ცხვირის, თვალის ლორწოვანზე, დაზიანებულ კანის საფარველზე დაავადებული ცხოველის ნერწყვის მოხვედრით.თუ თქვენს ცხოველს შეამჩნევთ დაავადებისათვის დამახასიათებელ კლინიკურ ნიშნებს, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ვეტერინარს. ცხოველის მიერ დაკბენის, დაკაწვრის ან დადორბვლის შემთხვევაში ჭრილობა სასწრაფოდ ჩამოიბანეთ საპნითა და წყლით, შემდგომ აუცილებლად მიმართეთ რაბიოლოგს. ცოფის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევაში ადამიანის გადარჩენის ერთადერთი გზა დროული ვაქცინაციაა.თქვენი და შინაური ცხოველების სიცოცხლის დასაცავად აუცილებელია ძაღლისა და კატის ყოველწლიური პროფილაქტიკური ვაქცინაცია;მოერიდეთ გარეულ, მიუსაფარ ან უცხო ცხოველებთან კონტაქტს! სურსათის ეროვნული სააგენტო ქვეყნის მასშტაბით პატრონიანი და მიკედლებული ძაღლებისა და კატების უფასო პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას ცოფის საწინააღმდეგოდ ყოველწლიურად ატარებს.მიმდინარე წელს, საქართველოს მასშტაბით ცოფის საწინააღმდეგოდ ვაქცინირებულია 116 690 ძაღლი და კატა. იძულებითი ვაქცინაცია ჩაუტარდა 9000 ძაღლს/კატას,  4300 მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვს, ღორს, ცხენსა და კენტჩლიქიან ცხოველს.რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონში დღეისათვის ვაქცინირებულია 3346 ძაღლი/კატა. გასულ წელს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ცოფის გამოვლენის შემდეგ, კერებში ვაქცინაცია ჩაუტარდა ამთვისებელ ცხოველთა 70%-ზე მეტს და ჩატარდა ვეტერინარულ-სანიტარიული ღონისძიებები. 

იხილეთ სრულად

აღმოსავლეთ საქართველოში კალიების საწინააღმდეგოდ 12 ათასი ჰა ფართობია დამუშავებული

მოსახლეობისთვის ზარალის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით, აღმოსავლეთ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების საშიში მავნებლის - იტალიური კალიის საწინააღმდეგო  ღონისძიებები მიმდინარეობს.  კახეთის, ქვემო ქართლის, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში   მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა, ტერიტორიები სამანქანე დანადგარებით მუშავდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ამ ეტაპისთვის 12 000 ჰა ფართობია დამუშავებული. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დამცველები მავნებლის გავრცელების არეალს ადგენენ მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, რის შემდეგაც იგეგმება წამლობითი ღონისძიებები. სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო პროგრამის „მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა“ ფარგლებში იტალიური კალიის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს ყოველწლიურად ახორციელებს. სააგენტოს მიერ  ჩატარებული თანმიმდევრული სამუშაოების შედეგად, მიმდინარე წელს იტალიური კალიის გავრცელების არეალი რეგულირებადი და რაოდენობა - შემცირებულია. იტალიური კალია საშიში  მავნებელია, რომელიც აზიანებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს, ანადგურებს  მწვანე საფარს და ნარგავებს.  

იხილეთ სრულად

კახეთში ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მიმდინარეობს

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვის მიზნით, სურსათის ეროვნული სააგენტო კახეთის რეგიონში ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს ატარებს. სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს სპეციალისტებმა წამლობა  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მონიტორინგის შედეგების მიღებისთანავე დაიწყეს. დღეისათვის, 800 ჰა-მდე ფართობია დამუშავებული. ღონისძიებები უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით მიმდინარეობს. მავნებლის გავრცელების არეალის დადგენის მიზნით, გრძელდება მონიტორინგი. ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო წამლობა ჩატარდება ყვარლისა და თელავის მუნიციპალიტეტებშიც. აღსანიშნავია, რომ ამერიკული თეთრი პეპლის წინააღმდეგ განხორციელებული ინტენსიური ღონისძიებების შედეგად, დასავლეთ საქართველოში მავნებლის გავრცელების მხოლოდ ერთეული შემთხვევებია გამოვლენილი.ამერიკული თეთრი პეპელა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაშია გავრცელებული; საქართველოში ის 1976 წელს, იმერეთში დაფიქსირდა. მავნებელი აზიანებს 300-ზე მეტი სახეობის მცენარეს და სოფლის მეურნეობისათვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება შეუძლია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის, ნიკოლოზ მესხის განცხადებით, კახეთში ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო წამლობა მწვანე საფარის დასაცავად და მოსავლის შესანარჩუნებლად ტარდება. სააგენტო მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ადგენს და ამუშავებს მავნებლის გავრცელების კერებს.

იხილეთ სრულად